Normy obuv

EN ISO 20344

Tato norma definuje skúšobné metódy používane pri bezpečnostnej obuvi, ochrannej obuvi a pracovnej obuvi určenej na profesionálne použitie. Normu je možné použiť iba súčasne s normami EN ISO 20345 a EN ISO 20347, ktoré špecifikujú požiadavky na obuv ako funkciu špecifických úrovní hroziacich rizík.

EN ISO 20345: Špecifikácia bezpečnostnej obuvi pre pracovisko

Táto európska norma s odkazom na normu (EN ISO 20344) definuje základné a doplnkové (voliteľné) požiadavky na bezpečnostnú obuv pre pracovisko, s označením „S“. Bezpečnostná obuv je vybavená bezpečnostnou špicou, aby sa zabezpečila ochrana pred nárazmi s maximálnou energiou 200 joulov a pred stlačením do 15 kN.

EN ISO 20347: Špecifikácia pracovnej obuvi

Táto obuv s označením „O“ sa líši od bezpečnostnej obuvi tým, že nemá bezpečnostnú špicu na ochranu pred nárazom a stlačením.

EN ISO 61340-4-3

Táto norma definuje skúšky a požiadavky elektrostatickej obuvi, ktorá má špecifické využitie. Popisuje testovacie metódy použité pri určení elektrickej odolnosti použitej obuvi za účelom kontroly elektrostatického potenciálu užívateľa na pracovisku.

EN ISO 20349-1
EN ISO 20349-2

Tieto normy stanovujú testy a požiadavky pre bezpečnostnú obuv proti tepelným rizikám a ochranu pred tavenými kovmi, s ktorými je možno sa stretnúť v taviarňach alebo pri zváraní.