Normy ochrana hlavy

Bezpečnostné ochranné prilby majú tri funkcie:
Proti penetračná funkcia - bráni priamemu preniknutiu, účinne chráni lebku.
Funkcia tlmiča nárazov - nárazy absorbuje škrupina a vnútorný popruh.
Funkcia deflektora - tvarovanie prilby umožňuje odchýliť dopadajúci predmet smerom od temena hlavy.

EN397

Požiadavky normy:
Náraz*:
sila prenesená na maketu hlavy počas pádu predmetu s hmotnosťou 5 kg z výšky 1 m nesmie byť väčšia ako 5 kN. Nárazová energia na prilbu po vykonaní testu dosiahla 49 J.
Prienik*: hrot závažia použitého v teste (3 kg na 1 m) sa nesmie dostať do kontaktu s lebkou.
Horľavosť: prilba nesmie horieť a vyžarovať plameň viac ako 5 s po odstránení plameňa.
*Testy nárazu a prieniku sa realizujúi pri teplote prostredia +50°C a -10°C.

Voliteľné požiadavky normy:
Extrémne teploty: testy nárazu a prieniku sa realizovali pri teplote prostredia +150°C, -20°C alebo -30°C.
Ochrana pred náhodným krátkodobým kontaktom s elektrickými vodičmi pod napätím, ktoré môže pri striedavom prúde dosiahnuť hodnotu 440 V.
Ochrana pred bočnou deformáciou. Maximálna deformácia prilby by mala byť < 40 mm. Odolnosť voči vyprskávajúcim čiastočkám roztavených kovov.

EN50365

Elektro izolačné prilby na prácu pri elektrických systémoch pod napätím s maximálnou hodnotou 1000 V pri striedavom prúde alebo 1500 V pri jednosmernom prúde (elektrická trieda 0). Tieto prilby, ktoré sa súčasne používajú s inými elektrickými izolačnými ochrannými pomôckami, chránia užívateľa pred elektrickým napätím v oblasti hlavy. Tieto doplnkové testy elektrickej izolácie sú prísnejšie ako testy uvedene v norme EN397 a dopĺňajú ich. (označenie 2 trojuholníky, trieda 0).

ANSI/ISEAZ89.1

(American National Standards Institute) Americké normy na ochranu hlavy v priemysle
V závislosti od typu a triedy prilby: ochrana proti mechanickým rizikám (náraz, prienik, stlačenie), horľavosť, elektrická izolácia.

EN812

Nárazu odolné čiapky pre priemysel požiadavky normy:
Náraz*: tento OOPP chráni pred zranením po náraze na konštrukciu alebo predmety. V žiadnom prípade neposkytuje ochranu v prípade pádu predmetu. Nárazová energia na čiapku po vykonaní testu dosiahla 12,25 J.
Prienik*: hrot závažia použitého v teste (0,5 kg na 0,5 m) sa nesmie dostať do kontaktu s lebkou.
*Testy nárazu a prieniku sa realizovali pri teplote prostredia +50°C a -10°C
V žiadnom prípade sa nesmie používať ako náhrada bezpečnostnej prilby pre priemysel (EN397).

Voliteľné požiadavky:
Extrémne teploty: testy nárazu a prieniku sa realizovali pri teplote prostredia -20°C alebo -30°C.
Ochrana pred náhodným krátkodobým kontaktom s elektrickými vodičmi pod napätím, ktoré môže pri striedavom prúde dosiahnuť hodnotu 440 V.
Horľavosť: čiapka nesmie horieť a vyžarovať plameň viac ako 5 s po odstránení plameňa (označenie F).