Pracujete v hlučnom prostredí? Prezradíme, ako na ochranu sluchu proti hluku
Hlučné prostredie je bežnou súčasťou mnohých pracovných miest. Stretávame sa s ním v priemyselnej výrobe, stavebníctve, letectve, ale aj v potravinárskom či farmaceutickom priemysle. Ak ste aj vy vystavení takémuto prostrediu, venujte pozornosť ochrane sluchu a správnemu výberu kvalitných chráničov sluchu. V článku sa pozrieme, ako si chrániť sluch a vyhnúť sa nebezpečenstvu.

Strata sluchu nebolí, prichádza pomaly a postupne

Nadmerná expozícia hluku, teda vystavenie sa hlukovému prostrediu, môže mať závažné dôsledky pre váš sluch aj celkové zdravie. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie je úraz následkom hluku najčastejším trvalým úrazom na svete aj v Európskej únii.

Strata sluchu nebolí, nezanecháva ani viditeľné stopy, no prichádza postupne. Najskôr zistíte, že vám dlhodobo píska, zvoní alebo šumí v ušiach. Postupne zvyšujete hlasitosť vášho mobilu, televízora či rádia. Neskôr počujete tlmene aj bežnú konverzáciu, čím u vás nastáva aj spoločenský problém.

Hlučné prostredie patrí medzi riziká nevyliečiteľných poškodení. Pri správnej ochrane sluchu a používaní chráničov sluchu ale tomuto riziku môžete stopercentne zabrániť.

Hladina hluku

Hluk je každý zvuk, ktorý môže mať škodlivé účinky na naše zdravie. Jednotkou hluku je decibel (dB). Napríklad šumenie trávy či spev vtákov sa pohybuje okolo úrovne 10 dB, štart prúdového lietadla má 120 dB. Posúdiť a zmerať úroveň hluku, ktorému sú zamestnanci na pracovisku vystavení, musí podľa zákona zamestnávateľ.

O minimálnych požiadavkách na ochranu pracovníkov proti rizikám spojeným s vystavením sa hluku informuje Smernica 2003/10/ES, ktorá je implementovaná aj v Nariadení vlády č. 115/2006 Z. z.

  • 75 dB je maximálna prípustná hladina hluku, keď sa ochrana sluchu zo zákona ešte nevyžaduje.
  • 80 dB je hladina hluku, keď je zamestnávateľ už povinný poskytnúť ochranu sluchu, jej používanie však nie je povinné.
  • 85 dB a viac je hladina hluku, keď je používanie ochrany sluchu povinné, to znamená, že zamestnávateľ musí ochranné prostriedky na ochranu sluchu nielen poskytnúť, ale aj kontrolovať ich používanie.

Riziká hluku

  • Pri 85 dB je sluch ohrozený po 8 hodinách.
  • Pri 100 dB je sluch ohrozený po 15 minútach.
  • Pri 115 dB môže dôjsť k poškodeniu sluchu v priebehu 1 minúty.
  • Pri 140 dB môže dôjsť k okamžitému poškodeniu sluchu a pocitu bolesti.

Úroveň tlmenia hluku

Pri výbere ochranných pomôcok je potrebné sa orientovať nielen podľa decibelov, ale aj úrovne tlmenia hluku – SNR (Signal to Noise Ratio). Táto hodnota vyjadruje pomer medzi úrovňou signálu (žiaduce zvuky) a úrovňou šumu (nežiaduce zvuky). Vyššia hodnota SNR znamená vyššiu úroveň ochrany sluchu. Napríklad chránič s hodnotou SNR 35 dB zníži celkovú hladinu zvuku o 35 dB.

Pomôcky na ochranu sluchu

Poškodeniu sluchu môžete predísť používaním vhodného typu ochrany sluchu so správnou hodnotou útlmu a dodržiavaním bezpečnostných predpisov na pracovisku.

Vybrať si môžete štuple do uší alebo mušľové chrániče (pracovné slúchadlá), ktoré môžu mať aj možnosť pripojenia na komunikačné kanály – komunikačné chrániče sluchu.

ochranne sluchadla

Zdroj: Shutterstock.com

• Štuple alebo zátky do uší

Štuple do uší sú vhodné sú do prostredia s nízkou až strednou hlučnosťou. Sú ľahké, pohodlné, ich výhodou je aj rôznorodosť materiálov a tvarov. Môžu byť penové, voskové alebo silikónové.

Penové štuple sú ľahko tvarovateľné, vyrábajú sa z polyuretánovej alebo polymérovej peny. Často s používajú aj v domácom prostredí, najmä v noci ako ochrana pred chrápaním. Môžu byť bez šnúrky, so šnúrkou alebo na držiaku, resp. s oblúkom.

Penové štuple sú väčšinou jednorazové. Dbajte na to, aby ste ich nenosili opakovane, pretože riskujete ušnú infekciu. Dôležité je správne a s citom ich vkladať do uší. Kúsok zátky by mal trčať, aby ste ich mohli ľahko vytiahnuť.

Existujú aj zátky s patentovaným zložením ochrannej peny, ktoré je možné umývať a použiť opakovane. Niektoré zátky sú zas vybavené plastovým držadlom umožňujúcim zjednodušené vkladanie do ucha, napríklad v prostredí so zvýšeným znečistením.

Voskové alebo silikónové štuple sú určené na viacnásobné použitie. Takisto sú vo vyhotovení bez šnúrky alebo so šnúrkou, prípadne s plastovými držadlami, ktoré možno použiť aj pri vkladaní v rukaviciach. Znovupoužiteľné štuple sa do uší vkladajú kývaním. Po každom použití ich dôkladne umyte a nechajte vysušiť.

Modré ušné zátky sa používajú hlavne v potravinárstve, pretože nijaká potravina nie je modrá a sú tak ľahko detekovateľné.

Na našom e-shope nájdete aj dávkovače na štuple do uší a náhradné náplne. Sú ideálnym riešením, ak potrebujete zabezpečiť trvalú dostupnosť ochrany sluchu na pracovisku.

štuple do uší

Zdroj: Shutterstock.com

• Mušľové chrániče

Mušľové chrániče sluchu alebo pracovné slúchadlá sú vhodné do veľmi hlučného prostredia a poskytujú úplnú ochranu proti hluku. Prekrývajú celé ucho, dajú sa použiť opakovane a ich nasadenie je jednoduchšie ako vkladanie ušných zátok. Nosenie je veľmi pohodlné vďaka časti slúchadiel, ktorá je zhotovená z mäkkého materiálu – pri uchu, resp. aj s čalúnením hlavového oblúka.

Mušľové chrániče môžu mať nastaviteľnú dĺžku a môžu byť aj vo vyhotovení na prilbu. Tieto sa často používajú v priemysle, stavebníctve a letectve. Na našom e-shope si môžete vybrať aj dielektrické slúchadlá.

• Komunikačné chrániče sluchu

Komunikačné chrániče sluchu alebo pracovné slúchadlá s rádiom umožňujú komunikáciu s kolegami. Obsahujú vstavaný mikrofón a pomocou technológie Bluetooth® ich pripojíte k telefónu alebo FM rádiu.

chrániče sluchu 3m

Mušlové chrániče sluchu PELTOR 3M

Nezanedbajte ochranu sluchu

Nadmerné vystavovanie sa hluku na pracovisku býva jedným z najhlavnejších zdrojov ohrozenia zdravia a s ním spojená strata sluchu je najčastejším ochorením z povolania v Európe. Často sa diagnostikuje neskoro a je nezvratná. Chráňte sa preto už dnes a využite ochranné pracovné prostriedky, ktoré vám zaručia nielen ochranu sluchu, ale sú aj pohodlné a príjemné na nosenie. Nájdete ich na našom e-shope lubica.sk.