Miera psychickej záťaže na pracovisku z pohľadu legislatívy a psychológov
Bojujete v práci s úzkosťou, depresiou, vyhorením alebo šikanou či diskrimináciou? To všetko môže spôsobiť psychickú záťaž a mať negatívny vplyv na vaše psychické zdravie. Ak ste sa ocitli v tejto situácii, nezúfajte. Existujú spôsoby, ako sa vyrovnať s toxickým pracoviskom, ako zmierniť stres z práce a zlepšiť tak rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Prepojenie medzi prácou a duševným zdravím

Ako charakterizujeme duševné zdravie?

Duševné zdravie je stav pohody, v ktorom sa jednotlivec dokáže vyrovnať s každodenným stresom, produktívne pracovať, naplno rozvíjať svoj potenciál a prispievať k rozvoju svojej komunity. Duševné zdravie je spolu s telesným zdravím a sociálnou pohodou základnou zložkou celkového zdravia. Práca môže zohrávať veľkú úlohu vo vašom celkovom zdraví a psychickej pohode. Môže mať na vás pozitívny, ale aj negatívny vplyv.

Čo je to psychická záťaž?

Podľa vyhlášky č. 542/2007 Z.z. § 2, psychická pracovná záťaž je faktor, ktorý predstavuje súhrn všetkých hodnotiteľných vplyvov práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia pôsobiacich na kognitívne, senzorické a emocionálne procesy človeka. Tieto podmienky ho ovplyvňujú a vyvolávajú stavy zvýšeného psychického napätia a zaťaženia psychofyziologických funkcií.

Pozitívny vplyv záťaže na pracovisku

Ak vás vaša práca napĺňa, okrem finančných výhod môže dodať vášmu životu zmysel, štruktúru a cieľ. Môže vám tiež poskytnúť pocit identity, posilniť vaše sebavedomie a ponúknuť dôležité spoločenské uplatnenie.

Negatívny vplyv záťaže na pracovisku

Na druhej strane, práca v negatívnom prostredí môže mať opačný účinok a môže sa výrazne podpísať na vašom psychickom zdraví. Ak máte dlhý pracovný čas alebo nestíhate pracovné povinnosti, máte nedostatok podpory od zamestnávateľa alebo zažívate obťažovanie na pracovisku, môže sa vám zvýšiť hladina stresu, ktorý prispieva k problémom s duševným zdravím, ako sú úzkosť, depresia či užívanie návykových látok.

Tak ako práca môže ovplyvniť vaše duševné zdravie, tak isto to platí aj opačne. To znamená, že aj vaše duševné zdravie môže ovplyvniť váš pracovný výkon a produktivitu. Problémy s duševným zdravím dokonca vplývajú negatívne aj na svetovú ekonomiku a to z dôsledku straty produktivity, veľkých absencií a fluktuácie zamestnancov.

Rizikové faktory súvisiace s prácou, ktoré môžu poškodiť duševné zdravie

Duševné zdravie zamestnancov môže byť na pracovisku negatívne ovplyvnené v dôsledku týchto faktorov:

Nevhodné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Pracoviská so zlými zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môžu zhoršiť duševné zdravie zamestnancov, stratiť zamestnancov, riskovať trestné stíhanie a znížiť ziskovosť. Je prospešné, ak firemná politika zahŕňa napríklad konzultácie so zamestnancami o každodenných otázkach zdravia alebo o preukázaní záväzku k bezpečným pracovným podmienkam.

Zlá komunikácia a postupy riadenia

Úprimná a pokojná komunikácia sú znakom dobrého vzťahu medzi manažérom a zamestnancom. Na druhej strane, zlá komunikácia vytvára napätie v pracovnom vzťahu, ktoré sa môže odraziť na zlom duševnom zdraví a zvýšenom strese na pracovisku.

Nízka úroveň podpory pre zamestnancov

Je  veľmi dôležité, aby zamestnávatelia motivovali svojich zamestnancov. Ak nie sú zamestnanci dostatočne motivovaní, môžu sa cítiť nedocenení a preťažení, čo môže tiež negatívne vplývať na ich psychické zdravie.

To môže opäť viesť k zníženiu ich produktivity, následkom čoho bude nižšia úroveň plnenia cieľov – spoločnosť tak nedosiahne svoje ciele. Zamestnávatelia by mali pomáhať svojim zamestnancom odstraňovať prekážky, ktoré im bránia efektívne pracovať a zdieľať s nimi všetky potrebné zdroje. Mali by im ukázať, ako dokončiť úlohy a mali by im byť k dispozícii v prípade akýchkoľvek otázok.

Tlak na výkon

Očakávania od zamestnancov, aby neustále dosahovali špičkové výkony, na nich vyvíja neprimeraný tlak. Vedie to k zvýšeniu pracovného zaťaženia, k zvýšeniu stresu a taktiež k emocionálnemu vyčerpaniu.

Neistota v zamestnaní

Strata zamestnania v dôsledku pandémie COVID-19 sa stala hlavným stresovým faktorom pre zamestnancov posledných rokoch. Strach z toho, že nebudú môcť platiť účty alebo sa starať o svoje rodiny, prináša výrazné ohrozenie duševnej pohody jednotlivca.

Šikana alebo obťažovanie na pracovisku

Keď sa na pracovisku vyskytne šikanovanie, zneužívanie alebo obťažovanie, hovoríme o náročnom prostredí, ktoré do veľkej miery zasahuje do celkového zdravia či psychickej pohody na pracovisku.

Ak ste terčom útokov kvôli svojmu pohlaviu, rase, sexuálnej orientácii alebo náboženstvu, môžete pracovať v neustálom strachu. Môže vás to dokonca donútiť dať výpoveď bez ohľadu na finančné dôsledky.

Hoci sa môžete cítiť bezmocní, aby ste zastavili šikanovanie a obťažovanie, existujú kroky, ktoré môžete podniknúť, aby ste získali kontrolu. V tomto prípade je dôležité vedieť preukázať toto negatívne a nevhodné správanie na pracovisku a obrátiť sa na niekoho vyššie postaveného.

stres v práci

Príznaky a symptómy duševných problémov v práci

Všetci máme v práci z času na čas zlé dni. Môže sa to prejaviť rôzne: môžete mať problémy so sústredením, cítiť sa príliš vystresovaní, podráždení alebo nedocenení, prípadne vám chýba energia a motivácia na dokončenie aj tej najzákladnejšej úlohy. Ak sa však takto cítite deň čo deň, môže to byť signál, že niečo nie je v poriadku.

Mnohé problémy s duševným zdravím sa môžu vyvíjať pomaly. Veľa ľudí si jednoducho zvykne na to, že sa v práci cíti zmätene, úzkostlivo a skleslo – začne to pokladať ako normálne. Ignorovaním prvých príznakov problému však problém nezmizne a časom sa len zhorší.

Hoci sa príznaky problémov s duševným zdravím môžu veľmi líšiť v závislosti od stavu a osoby, ktorá ich prežíva, je dôležité uvedomiť si akékoľvek zmeny v tom, ako myslíte, cítite a správate sa. Ak sa stotožníte s viacerými z nasledujúcich príznakov, môže to znamenať, že je čas vyhľadať pomoc.

Tieto príznaky môžu byť varovným signálom zhoršeného duševného zdravia

  • Zhoršenie vášho výkonu v práci: Máte problémy s plnením každodenných povinností v práci, ako aj doma alebo v spoločenskom živote.
  • Problémy so sústredením a myslením: Máte problémy so sústredením sa na úlohy alebo pociťujete ťažkosti s pamäťou, myslením alebo dokonca zmeny vo vašom rečovom správaní.
  • Zmeny vo vašej chuti do jedla alebo spánku: Bojujete s nespavosťou alebo naopak príliš veľa spíte, máte náhle zmeny v tom, koľko jete, alebo ste čoraz viac začali piť alkohol alebo užívať iné omamné látky, aby ste sa s tým vyrovnali.
  • Zmeny vašej nálady: Cítite sa beznádejne, bezmocne, na pokraji síl alebo zažívate nezvyčajné zmeny nálad či máte dokonca samovražedné myšlienky.
  • Strata záujmu o činnosti: Strácate záujem o aspekty svojej práce, ktoré vás predtým bavili, opúšťate svoje koníčky, ktoré ste mali radi alebo sa vyhýbate spoločenskému životu.
  • Strach alebo nervozita: V práci alebo v spoločnosti sa cítite príliš nervózni a vystrašení.
  • Zvýšená citlivosť: Ste citlivejší a snažíte sa vyhýbať akýmkoľvek situáciám, ktoré sú príliš stimulujúce.
  • Nezvyčajné správanie: Cítite sa odstrčení od svojho okolia, prejavujete netypické, nezvyčajné alebo nekontrolovateľné správanie, vidíte alebo počujete veci, ktoré nie sú skutočné.
  • Nevysvetliteľné bolesti: Trpíte bolesťami a poruchami ako sú bolesti hlavy, žalúdočné ťažkosti alebo bolesti svalov.

vyhorenie v práci

Čo môže vyvolať psychická záťaž na pracovisku?

Stres

Aj keď vám určitá miera stresu môže dodať sústredenie a energiu na splnenie termínov a výziev v práci, prílišná miera stresu sa môže podpísať na vašom zdraví a produktivite. Ak sa v práci neustále cítite pod tlakom, odzrkadlí sa to na vašej nálade, osobnom živote a pracovnom výkone.

Bez ohľadu na to, aká stresujúca je vaša práca, existujú spôsoby, ako môžete zmierniť tlak, znížiť hladinu stresu a získať pocit kontroly. Začnite sa viac sústrediť na svoje osobné záujmy, na svojich blízkych a tráviť viac času osamote. Nájdite si záľuby, ktoré vám pomôžu odbúrať stres a naopak, vyplavia vám endorfíny, ktoré zlepšia váš celkový stav.

Depresia

Je normálne, že sa z času na čas cítite skleslo alebo nešťastne, ale pocit beznádeje a bezmocnosti môže byť už vážnejším varovným prstom: príznakom depresie. Keď ste v depresii, cítite sa takí apatickí a zúfalí, že to ovplyvňuje vašu schopnosť pracovať, jesť, spať a mať radosť zo života. Už len ranné vstávanie z postele sa môže zdať zdrvujúce.

Akokoľvek bezútešne sa môže situácia javiť, existujú kroky, ktoré môžete podniknúť, aby ste si zlepšili náladu, prekonali pocity smútku a zúfalstva a znovu získali pocit nádeje.

Úzkosť

Podobne ako stres, ani úzkosť nie je vždy zlá. V primeraných dávkach vám môže pomôcť čeliť náročným situáciám, ako je napríklad pracovný pohovor alebo dôležitá prezentácia. Keď vás však trápia neustále obavy, negatívne myšlienky alebo pocit napätia či paniky, môže to narušiť váš každodenný život a schopnosť podávať výkony na pracovisku.

Úzkosť vás môže emocionálne vyčerpávať, spôsobovať pocit nervozity a nepokoja a vyvolávať nespavosť, bolesti hlavy, žalúdka či svalové napätie. Nech už čelíte akémukoľvek typu úzkostnej poruchy, existujú spôsoby, ako vypnúť úzkostné myšlienky a znovu nájsť pokoj.

Syndróm vyhorenia

V súčasnosti neexistujú žiadne jasne definované symptómy vyhorenia, pretože tí, ktorí trpia týmto syndrómom, majú podobné symptómy ako depresia, vrátane pocitu skľúčenosti, stresu a nedostatku motivácie chodiť do práce.

Niektorí ľudia môžu prejavovať agresiu alebo frustráciu, keď nie sú schopní pracovať na úrovni, na ktorej by chceli. Syndróm vyhorenia môže navyše vyústiť aj do fyzických symptómov ako je nespavosť, pocit únavy a vyčerpania, pričom sú možné aj bolesti hlavy, nevoľnosť a bolesť celého tela.

Ako sa starať o svoje duševné zdravie v práci?

Pracovné voľno

Keď sa cítite vystresovaní a preťažení pracovnými požiadavkami, vezmite si pracovné voľno, ktoré vám môže pomôcť načerpať nové sily a vyhnúť sa vyhoreniu. Ak však máte pretrvávajúce problémy s duševným zdravím, napríklad depresiu alebo úzkosť, budete potrebovať viac ako len niekoľko dní voľna.

Buďte off-line

Vypnite sa. Či už pracujete na pracovisku alebo na diaľku, je dôležité dosiahnuť zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. To znamená, že počas dňa si treba robiť pravidelné prestávky a po skončení pracovného dňa vedieť vypnúť. Namiesto toho, aby ste boli 24 hodín denne k dispozícii a odpovedali na pracovné hovory, emaily alebo iné správy, je dôležité venovať sa priateľom a rodine a nájsť si čas na oddych a načerpanie nových síl.

Praktizujte relaxačné techniky

Relaxácia a dobíjanie energie si vyžaduje viac než len vyvaľovanie sa na gauči pred televízorom. Ak chcete znížiť škodlivé účinky stresu a chrániť svoje duševné zdravie, musíte aktivovať relaxačnú reakciu svojho tela. To môžete dosiahnuť praktizovaním relaxačných techník ako je meditácia, hlboké dýchanie, rytmické cvičenie alebo jóga.

Dbajte na zdravý životný štýl

Starajte sa o seba. Dostatok kvalitného nočného spánku, zdravá výživná strava a pravidelné cvičenie môžu mať obrovský vplyv na vaše duševné zdravie v práci aj mimo nej. Čím viac úsilia vynaložíte na starostlivosť o seba, tým lepšie sa budete cítiť.

Nájdite vo svojej práci zmysel a cieľ

Aj keď svoju prácu nemilujete, stále môžete nájsť spôsoby, ako z práce, ktorú vykonávate, získať zmysel. Skúste sa zamerať na to, ako vaša práca pomáha iným, napríklad poskytuje dôležitý produkt alebo službu, alebo sa zamerajte na vzťahy, ktoré máte so svojimi spolupracovníkmi. Hľadanie príležitostí na ďalšie školenia alebo absolvovanie kurzov súvisiacich s prácou vám tiež môže pomôcť nájsť vo vašej práci väčší zmysel.

Snažte sa nadväzovať kontakty a spolupracovať.

Ako ľudské bytosti túžime po spojení. Vytváranie vzájomne podporujúcich vzťahov s kolegami, tímová spolupráca a spoločná zábava vám pomôžu zmierniť stres a zlepšiť náladu v práci. Ak si nie ste s kolegami príliš blízki, snažte sa s nimi viac spoznať, buďte viac spoločenskí počas prestávok a investujte aj do spoločného času stráveného mimo pracoviska.

Budujte si odolnosť

Čím ste odolnejší, tým lepšie dokážete znášať pocity stresu, úzkosti a beznádeje, ktoré môžu byť vyvolané problémami v práci. Budovanie odolnosti vám pomôže lepšie znášať neúspech v kariére alebo v osobnom živote a pomôže vám udržať si pozitívny pohľad.

meditácia

Zákon o starostlivosti o zdravie zamestnancov

Zamestnávatelia majú povinnosť starostlivosti o svojich zamestnancov. To znamená, že musia urobiť všetko preto aby zabezpečili zdravie, bezpečnosť a pohodu svojich zamestnancov. Existuje vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci. V tejto vyhláške sú obsiahnuté základné pojmy psychickej pracovnej záťaže, jej hodnotenia a opatrenia proti nej.

Zdroje:

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/V01-S4/Priloha-8-KM-2021-clanek-psychicka-zatez-Sventekova.pdf

https://dusevnezdravie.upjs.sk/wp-content/uploads/2019/02/starostlivost-o-zdravie-zamestnancov-web.pdf

https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2013/07/Prirucka5-3.pdf

https://www.healthline.com/nutrition/16-ways-relieve-stress-anxiety#section16

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=190547

https://dusevnezdravie.upjs.sk/wp-content/uploads/2019/02/starostlivost-o-zdravie-zamestnancov-web.pdf

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/V01-S4/Priloha-8-KM-2021-clanek-psychicka-zatez-Sventekova.pdf