Čo znamená skratka ESD a prečo je ESD nebezpečné?
V bežnom živote sa často stretávame s ESD, napríklad keď sa chytíme zábradlia na eskalátore alebo keď prídeme do kontaktu s inou osobou. ESD sa prejaví ako náhly „elektrický šok“ alebo „kopnutie“, ale vo všeobecnosti sa nie je čoho obávať, pretože v bežnom živote pre ľudí nie je nebezpečný. ESD však predstavuje skutočnú hrozbu v pracovnom prostredí. V tomto článku vám objasníme, prečo je ESD v pracovnom prostredí nebezpečný, čo môže spôsobiť a ako sa pred ním chrániť.

Čo je ESD?

ESD je skratka pre elektrostatický výboj. Tento elektrický jav je definovaný ako uvoľnenie statickej elektriny pri kontakte dvoch predmetov. ESD najskôr vyžaduje nahromadenie elektrostatického náboja. K tomu dochádza, keď sa dva rôzne materiály o seba trú. Jeden z materiálov sa nabije kladne a druhý sa nabije záporne. Kladne nabitý materiál má elektrostatický náboj, a keď sa tento náboj dostane do kontaktu so správnym materiálom, vznikne ESD.

ESD logo

Zdroj: Dreamstime.com

Ktoré odvetvia potrebujú ESD ochranu?

Ochranné opatrenia proti ESD sú užitočné a potrebné takmer v každej pracovnej oblasti: či už v laboratóriu, vo výrobe alebo v skladoch. Medzi odvetvia, v ktorých sú opatrenia na ochranu pred elektrostatickým výbojom obzvlášť dôležité, patrí elektronický priemysel, výpočtová technika a telekomunikačná technika, ako aj automobilový priemysel. Preto je nesmierne dôležité, aby zamestnávateľ poznal riziká svojho pracoviska a na základe nich zabezpečil svojim pracovníkom správne zvolené ochranné oblečenie a vybavenie.

Ako môže ESD ovplyvniť vaše pracovné prostredie?

Aj keď ESD zvyčajne nie je samo o sebe nebezpečné, v pracovnom prostredí môže spôsobiť fatálne následky. Elektrostatická energia spôsobuje poruchy elektronických výrobkov a ich komponentov a má povesť tichého zabijaka. 

Mnoho identifikovaných porúch elektronických súčiastok je spôsobených práve ESD. Ak dôjde k elektrickej reakcii v blízkosti citlivých elektronických zariadení, ako sú napríklad mikročipy, môže dôjsť k ich poškodeniu.

Toto poškodenie môže byť okamžite viditeľné, napríklad vo forme poruchy alebo zlyhania, alebo môže tiež viesť k takzvanému latentnému defektu, ktorý môže ovplyvniť produkt v ktoromkoľvek bode jeho životnosti.

Najviac znepokojujúce je, že poškodenie spôsobené ESD nie je vždy možné spozorovať počas kontroly kvality. Produkt sa môže javiť ako úplne v poriadku, keď prechádza finálnymi kontrolami, no akonáhle sa začne používať, môže mať nedostatočnú výkonnosť alebo sa „rozbije“. To však môže mať vo výrobnej sfére fatálne dôsledky. 

Nebezpečenstvo a účinky elektrostatického výboja v pracovnom prostredí

Najčastejším nebezpečenstvom elektrostatického výboja je nielen zlyhanie elektroniky, ale aj požiar, či dokonca výbuch. Vo väčšine prípadov nie je možné odsledovať hlavné príčiny porúch ESD. Poruchy a poškodenia ESD sú vo všeobecnosti klasifikované ako neznáme elektrické poruchy.

Elektrostatický šok

Pri ESD pocítite iba mierny zásah elektrickým nábojom v malom rozpätí približne 3500 voltov, čo vám nemôže uškodiť. Tento zásah však môže viesť k šoku a práve ten môže spôsobiť nehodu a následné zranenie.

Požiar a výbuchy

Ak sa vyskytne statická elektrina v prítomnosti horľavých plynov, kvapalín a iných horľavých materiálov, môže to mať fatálne dôsledky. Používanie horľavých látok na pracoviskách sa znížilo, no bez kontrol môže stále hroziť nebezpečenstvo požiarov a výbuchov, najmä v laboratóriách, na jednotkách intenzívnej starostlivosti a na operačných sálach. Z toho dôvodu je pre pracovníkov v týchto odvetviach nesmierne dôležité byť chránený antistatickým pracovným oblečením, ktoré ochráni vaše telo pred prúdiacou elektrostatickou energiou.

Zlyhanie elektroniky

Elektrostatický výboj ovplyvňuje elektronické výrobky a ich komponenty mnohými spôsobmi. Veľké statické napätie môže vniknúť do zariadení a spôsobiť ich poškodenie. Zistilo sa, že niektoré elektronické zariadenia sú citlivejšie na ESD ako iné. Zariadenia, ktoré sú najcitlivejšie, sú vo všeobecnosti tie, ktoré obsahujú technológiu MOS – (kondenzátory typu kov-oxid-polovodič).

Ako elektronická technológia napreduje, elektronické obvody sa postupne zmenšujú. So znižovaním veľkosti komponentov sa znižuje aj mikroskopický rozstup izolátorov a obvodov v nich, čím sa zvyšuje ich citlivosť na ESD. Práve preto potreba správnej ochrany rastie každým dňom.

ESD ochrana

Zdroj: Dreamstime.com

Ako môžete zabrániť vplyvom elektrostatického výboja na pracovisku?

Ak predstavuje ESD pre vašu spoločnosť nebezpečenstvo, môžete podniknúť aktívne kroky na ochranu vašich zariadení a prostredia pred škodlivými účinkami tohto elektrického javu. 

Najlepšia vec, ktorú môžete urobiť pre bezpečný pracovný priestor, je zabezpečiť prostredie tak, aby sa predišlo ESD. Táto oblasť sa často označuje ako oblasť chránená pred elektrostatickým výbojom. V tomto priestore by malo byť všetko (podlahy, pracovné stoly, stoličky, vozíky, regály, atď.) uzemnené, aby sa bezpečne rozptýlila statická elektrina.

Bezpečné povrchy

Chrániť svoj pracovný priestor je možné investovaním do ESD bezpečných povrchov. Dajú sa zakúpiť bezpečné podlahové rohože, ktoré musia byť umiestnené na podlahe, aby sa zabránilo elektrostatickému výboju. Keď pracovníci namiesto sedenia stoja, zvyšuje sa tým pravdepodobnosť, že zažijú ESD. Uzemnenie prvkov pracovného priestoru je tiež mimoriadne dôležité.

Pracovné vybavenie proti ESD

Je nevyhnutné chrániť vaše pracovné prostredie pred poškodením, a preto by ste mali investovať do správneho vybavenia. Väčšina predmetov vo vašom bežnom pracovnom prostredí môže prispieť k ESD udalostiam, napríklad papiere, perá, poháre, skrutkovače, kliešte, či pracovné stoly. Skrátka všetky možné predmety, ktoré si dokážete predstaviť.

Pri vytváraní bezpečného pracovného prostredia používajte antistatický pracovný stôl, antistatické uzemňovacie vedenie a antistatické zariadenia.

ESD pracovisko

Zdroj: Elektrolab.sk

Antistatický remienok na zápästie

Ak na pracovnom stole montujete alebo manipulujete so zložkami citlivými na statickú elektrinu, odporúča sa nosiť antistatický remienok na zápästie, ktorý umožní ochranu pred statickým výbojom.

Antistatický remienok na zápästie je účinným bezpečnostným zariadením, ktoré pomáha a zabraňuje hromadeniu statickej elektriny v blízkosti vysoko citlivej elektroniky alebo iných komponentov, kde by statický náboj mohol spôsobiť bezpečnostné problémy, a pomáha predchádzať poškodeniu elektronických zariadení.

Antistatický remienok na zápästie sa zvyčajne používa s antistatickou podložkou alebo inými typmi zariadení ESD na pracovisku. Remienok na zápästie obsahuje vodivé vlákna, ktoré vedú k uzemňovaciemu vodiču, aby sa bezpečne vybila statická elektrina.

Antistatické odevy ESD

Ľudia sú hlavným zdrojom statickej elektriny, takže ak osoba nie je uzemnená, riziko poškodenia je veľmi vysoké. Trenie, ktoré vytvárate pri pohybe, môže spôsobiť vznik elektrického náboja.

Je dôležité mať na pamäti, že oblečenie má veľký vplyv na vznik ESD. Antistatické odevy ESD sú špeciálne navrhnuté tak, aby zabránili prenosu statického náboja z osoby alebo jej odevu do okolitého prostredia.

antistatická mikina

Na akom princípe fungujú antistatické odevy?

Väčšina antistatických odevov je vyrobená z bavlny alebo polyesteru a potom sú osadené mriežkou z uhlíkových vlákien. Tieto vlákna efektívne vytvárajú takzvaný efekt Faradayovej klietky okolo tela nositeľa. To chráni všetky náboje generované oblečením, ktoré by inak mohli poškodiť zariadenia citlivé na statickú elektrinu.

Čím viac uhlíka, tým je oblečenie viac antistatické. Majte na pamäti, že lacnejšie antistatické odevy sú dostupné s obsahom uhlíka nižším ako 5 %, ale nemusia fungovať dobre alebo vydržať tak dlho ako odevy s vyšším obsahom uhlíka.

Antistatické odevy ESD sa najčastejšie vyrábajú z umelých tkanín, pretože na rozdiel od prírodných materiálov sa ich vlákna nerozkladajú. To pomáha minimalizovať statickú elektrinu a robí priestor ešte bezpečnejším. Všetky antistatické odevy musia spĺňať normy, aby riadne chránili nositeľa a okolité prostredie. Normy týkajúce sa ESD, sú: EN 61340 5-1, EN 1149, EN 1149.

Chráňte seba a svoje pracovné prostredie ešte dnes investovaním do vysokokvalitného oblečenia odolného voči ESD. V našej ponuke nájdete:

antistatické montérky

ESD obuv na uzemnenie nôh

Obuv s ESD ochranou alebo antistatické remienky na päty, sú ideálnym typom ochrany nôh pred elektrostatikou.

Uvedieme príklad, prečo je to dôležité: Ak niekto kráča po koberci a potom sa dotkne kovovej kľučky, vytvorí sa malé elektrické napätie. Bežná obuv s plastovou podrážkou nedokáže toto napätie vybiť. Je to preto, že plast je izolant.

Bezpečnostnú obuv ESD je potrebné nosiť najmä v elektrotechnických a strojárskych oblastiach, kde sa nachádzajú veľmi citlivé elektronické zariadenia. Je tiež dôležité nosiť ich všade tam, kde hrozí nebezpečenstvo neočakávaného výbuchu na pracovisku.

esd obuv

Nezabudnite ani na antistatické rukavice

Antistatické rukavice chránia ruky a prsty pri manipulácii s citlivými súčiastkami alebo zariadeniami a zabezpečujú vám tak potrebnú bezpečnosť pri práci.

Je to veľmi dôležité, pretože pohybom sa neustále a postupne staticky nabíjame a napätie sa vybije, len čo sa následne dotkneme vodivých materiálov. Ak náboj preskočí na akékoľvek staticky citlivé elektronické komponenty alebo materiály, môže dôjsť ku katastrofickému poškodeniu alebo dokonca k úplnej strate funkcie. To by mohlo spôsobiť skrytú poruchu.

Odporúča sa nosiť popruh na zápästie s ochranou proti elektrostatickému výboju v spojení s antistatickými rukavicami, aby ste umožnili maximálnu ochranu proti elektrostatickému výboju.

antistatické rukavice

Zdroj: Dreamstime.com

Vykonávajte pravidelné kontroly a údržby

Normálne ESD nevznikne za jednu noc, ale vznikne v dôsledku nedbalosti pri kontrole alebo pri používaní zariadení bez riadnej údržby a kontroly.

Inými slovami, ak je manažment proaktívny pri zabezpečení opatrení proti ESD, nespôsobí spoločnosti žiadne drahé náklady, nehovoriac o udržiavaní bezpečnosti majetku a podobne.

Spoločnosti, ktoré poskytujú antistatické zariadenia, môžu tiež poskytovať služby auditu ESD, kde môžu zabezpečiť, aby všetky oblasti boli chránené pred ESD a aby ste pracovali v špecifických službách a normách ESD.

Nezabúdajte na označovanie piktogramom

Jedným z ďalších, a pritom veľmi jednoduchých, opatrení je správne označovanie akýchkoľvek prvkov, ktoré sú citlivé na ESD. Na takéto označovanie sa používa medzinárodný piktogram, ktorého kódy sa môžu líšiť napríklad:

  • S- tienenie proti výboju,
  • D- elektrostatický disipatív,
  • L- nízke nabitie,
  • C- elektrostaticky vodivé

Vzdelávajte svojich zamestnancov o potrebe kontroly ESD

Poskytnúť svojim zamestnancom školenie o kontrole ESD je jedným z najlepších postupov, ktoré môžete urobiť. Nie je to len investícia, ale zabezpečuje aj to, že zamestnanci sa aktívne zapájajú do udržiavania bezpečnosti na pracovisku.

Koniec koncov, problém ESD sa týka všetkých v spoločnosti, a nielen samotného manažmentu. Vzdelávanie svojich zamestnancov môže znížiť problémy súvisiace s ESD, s ktorými ste sa už mohli stretnúť, a zvýšiť tak produktivitu spoločnosti.

Nezanedbávajte bezpečnosť

Toto je len niekoľko príkladov, ako zabrániť vzniku ESD na pracovisku. Náklady na bezpečnostné zariadenia a vybavenia či poskytnutie školení pre vašich zamestnancov môžu byť drahé, no sú oveľa lepšou investíciou ako opätovný nákup elektrických komponentov z dôvodu poškodenia spôsobeného ESD.

Poškodenie  týchto komponentov vás môže stáť niekoľkonásobne viac. Preto tieto skutočnosti o ESD netreba podceňovať a treba brať do úvahy všetky spomenuté fakty.

Zdroje:
https://www.elektrolab.eu/
https://www.ecmweb.com/
https://www.esda.org/