Všetko o kotviacich zariadeniach určených na ochranu pri výškových prácach
Pri výškových prácach je bezpečnosť mimoriadne dôležitá. Na zaistenie bezpečnosti pracovníkov sú nevyhnutné kotviace zariadenia.  Tieto zariadenia sú základom každého systému na zachytenie pádu a sú navrhnuté tak, aby udržali pracovníkov bezpečne ukotvených na konštrukcii, na ktorej pracujú. Výber tých správnych môže mať zásadný vplyv na bezpečnosť pracovníkov. V tomto článku sa dozviete všetko o kotviacich zariadeniach, ktoré slúžia na ochranu pri výškových prácach.

Čo sú kotviace zariadenia ?

Kotviace zariadenia sú zariadenia, ktoré sa používajú na zaistenie pracovníkov a zabraňujú pádu. Tieto zariadenia sú zvyčajne vyrobené z pevných materiálov, ako napríklad oceľ, a sú navrhnuté tak, aby odolali značnej hmotnosti a sile. Fungujú tak, že sa pripevnia ku konštrukcii a potom sa spoja prostredníctvom zariadenia na zachytenie pádu s bezpečnostným postrojom, ktorý nosí pracovník. Kotvy sú stacionárne zariadenia, ktoré sú pripevnené k pevnej konštrukcii, napríklad k oceľovému nosníku alebo betónovej stene. Poskytujú bezpečný upevňovací bod pre zachytávač pádu, ktorý je upevnený k bezpečnostnému postroju pracovníka. Kotviace zariadenie môže naraz používať len jedna osoba a musí sa používať s certifikovanými OOPP na zachytenie pádu.

Typy kotviacich zariadení

Kotviace zariadenia rozdeľujeme na pevné a mobilné.

Pevné kotvy

Pevné kotviace zariadenia sú určené na trvalé zabudovanie do konštrukcie. Tieto kotvy sa zvyčajne inštalujú už počas výstavby budovy a poskytujú bezpečný upevňovací bod pre pracovníkov, ktorí budú pracovať vo výškach. Môžu byť použité v rôznych výškových pracovných prostrediach, vrátane striech, stien a veží. Medzi pevné kotviace zariadenia paria napríklad:

Jedným z najbežnejších typov kotviacich zariadení je kotviaca skrutka. Tieto zariadenia sú určené na vŕtanie do betónu alebo iných pevných materiálov a poskytujú pevný a bezpečný kotviaci bod pre pracovníka. Kotviace skrutky sa často používajú pri stavebných projektoch, ako aj pri údržbe a opravách výškových budov.

Otočné kotviace zariadenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo maximálnu mobilitu a flexibilitu pracovníkom a zároveň zaisťovali ich bezpečnosť. Toto zariadenie je zvyčajne namontované na vertikálnom alebo horizontálnom nosníku a môžu sa otáčať o 360 stupňov, čo umožňuje pracovníkom voľne sa pohybovať a pritom byť stále v bezpečí.

Mobilné kotvy

Mobilné kotviace zariadenia sú určené na dočasné použitie a po dokončení práce sa dajú ľahko odmontovať. Tieto kotvy sa zvyčajne používajú pri krátkodobých pracovných projektoch. Môžu byť použité v rôznych výškových pracovných prostrediach, vrátane striech, stien a veží. Medzi mobilné kotvy patria:

Kotviaci popruh je vyrobený z vysoko odolného polyesterového materiálu. Je vhodný na vertikálny aj horizontálny pohyb pracovníka. Popruh je určený na ovinutie okolo konštrukcie ako je oceľový nosník alebo stĺp, a potom sa pripevní k bezpečnostnému postroju pracovníka. Kotviaci popruh je užitočný najmä v situáciách, keď je ťažké alebo nemožné vŕtať do konštrukcie.

Prenosná kotva sa často používa napríklad pri umývaní okien, údržbe exteriérov budov a iných pracovných úlohách, ktoré si vyžadujú horizontálny pohyb pracovníkov. Tieto kotvy sa upevňujú medzi dva stacionárne objekty pomocou skrutiek. Dĺžka týchto zariadení je nastaviteľná podľa potreby pracovníka, takže pracovník môže jednoducho a rýchlo meniť bod ukotvenia.

Montážna konzola má univerzálny montážny systém a je vhodná na pripevnenie k akémukoľvek typu konštrukcie. Skladá sa z 2 platní z nehrdzavejúcej ocele s kotviacimi skrutkami a napínacím systémom. Je vhodná pre pracovníkov, ktorí vykonávajú vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách. Montážne konzoly sa teda najčastejšie montujú napríklad na rebrík.

Ako vybrať správne kotviace zariadenie?

Pri výbere kotviaceho zariadenia je potrebné zvážiť niekoľko faktorov.

  • Typ vykonávanej práce

Typ vykonávanej práce má významný vplyv na výber kotviaceho zariadenia. Napríklad realizátori výškových budov musia mať možnosť voľného pohybu po konštrukcii. V tomto prípade môže byť lepšou voľbou mobilné kotviace zariadenie. Na druhej strane, ak pracovníci vykonávajú stavebné práce na streche budovy, vhodnejšie môže byť pevné kotviace zariadenie.

  • Konštrukcia budovy alebo konštrukcie, na ktorej sa pracuje

Konštrukcia budovy alebo konštrukcie, na ktorých sa pracuje, budú mať tiež vplyv na typ požadovaného kotviaceho zariadenia. Napríklad budova s plochou strechou si bude vyžadovať iný typ kotviaceho zariadenia ako budova so šikmou strechou. Pri výbere správneho kotviaceho zariadenia je dôležité zohľadniť špecifické vlastnosti budovy alebo konštrukcie, na ktorej sa pracuje.

  • Hmotnosť pracovníka

Hmotnosť pracovníka je ďalším kľúčovým faktorom, ktorý treba zohľadniť pri výbere správneho kotviaceho zariadenia. Zariadenie musí byť schopné udržať hmotnosť pracovníka a poskytnúť bezpečný bod upevnenia pre pracovníka.

Aby sa predišlo nebezpečenstvu, používateľ musí pred použitím kotviaceho zariadenia splniť niekoľko krokov

Bezpečnosť pri práci s kotviacimi zariadeniami závisí od správneho použitia a údržby. Preto je dôležité dodržiavať nasledujúce kroky, aby sa predišlo nebezpečenstvu:

  1. Prečítať návod kotviaceho zariadenia

Pred použitím kotviaceho zariadenia si používateľ musí prečítať návod a plne mu porozumieť. Používateľ musí byť vyškolený v rôznych technikách, aby poznal limity týchto zariadení. Používanie tohto zariadenia je obmedzené na kvalifikované osoby, riadne vyškolené osoby alebo pracujúce pod priamou zodpovednosťou kompetentného nadriadeného.

  1. Správne inštalovať kotviace zariadenie

Kotviace zariadenia by mali inštalovať len kompetentné osoby alebo kompetentné organizácie. Inštalácia by sa mala overiť vhodným spôsobom, napr. výpočtom alebo skúškou. AKÁKOĽVEK INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ POTVRDENÁ PROJEKTANTOM/STAVEBNÝM INŽINIEROM ALEBO AUTORIZOVANÝM ORGÁNOM.

  1. Správne implementovať každý prvok systému na zachytenie pádu

Ku kotviacemu zariadeniu musí byť vždy pripojené zariadeniu na zachytenie pádu, ktoré je upevnenú k postroju. Tieto kompomenty nikdy nefungujú samostatne. Preto je veľmi dôležité správne implementovať každý prvok systému na zachytenie pádu.  

  1. Kontrola

 Pred použitím je potrebné vykonať kompletnú kontrolu celého systému na ochranu proti pádu, aby sa zabezpečilo bezpečné používanie. Všetky komponenty pripevnené k pevnej konštrukcii musia byť správne umiestnené.

  1. Dôsledne dodržiavať pokyny na používanie, overovanie, údržbu a skladovanie

Tento krok zabezpečí, že bude zariadenie správne používané a účinné pri ochrane pred pádom.

So správnym vybavením môžete bezpečne pracovať. Zabezpečte preto svoju bezpečnosť vo výškach pomocou našich kotviacich zariadení - základ každého systému ochrany proti pádu. Vyberte si v našej ponuke na Ľubica.sk to správne zariadenie a získajte istotu, že pracujete bezpečne ukotvení na konštrukcii.