Všetko o bezpečnostných zariadeniach na zachytenie pádu určených na ochranu pri výškových prácach
Zariadenia na zachytenie pádu sú základným bezpečnostným vybavením pre prácu vo výškach. Sú navrhnuté tak, aby zabránili pádu pracovníka z vyvýšeného miesta a chránili ho v prípade pádu. Zariadenie na zachytenie pádu nikdy nefunguje samostatne, musí byť uchytené k bezpečnostnému postroju a k bezpečnému kotviacemu bodu. V súčasnosti je na trhu k dispozícii mnoho rôznych typov zariadení na zachytenie pádu, z ktorých každý má svoje funkcie a výhody. V článku preto zdôrazníme dôležitosť týchto bezpečnostných zariadení na zachytenie pádu a pomôžeme vám vybrať vhodný typ na ochranu vo výške.

Typy bezpečnostných zariadení na zachytenie pádu

Tlmič pádu s postupným tlmením pádu

Tlmič pádu s postupným tlmením pádu sa vyrába buď zo spleteného lana alebo z textilného popruhu. Na oboch koncoch je ukončený hákmi alebo sponami so svorkami. Prostredníctvom háku na tlmiči pádu sa pracovník uchytí o stacionárny objekt a sponu si uchytí o postroj. Lano alebo textilný popruh absorbujú náraz, aby postupne spomaľoval rýchlosť pádu pracovníka. Zvyčajne sa používajú, keď sa pracovníci musia voľne pohybovať po vodorovnom alebo zvislom pracovnom povrchu, napríklad na lešení, rebríkoch alebo závesných systémoch.

Výhody

Nevýhody

Lacné

Malý okruh pohybu pri práci cca
1,5 – 2 m

Jednoduché

Pre kotvenie pri nohách je možné používať vo výške najmenej 6 m

Možnosť kotvenia nad hlavou, v páse a pri nohách

Dlhšia doba pre zachytenie pádu

Nižšie náklady na revízie – vizuálne

 

Pohyblivý tlmič pádu

Toto zariadenie na zachytenie pádu je navrhnuté tak, aby sa pohybovalo spolu s pracovníkom, čím zabezpečí, že pracovník nie je obmedzený v pohybe a zároveň je vždy chránený v prípade pádu. Posuvný zachytávač pádu sa zvyčajne skladá zo spleteného alebo oceľového lana na ktorom je prichytený posuvný zachytávač pádu, ktorý zároveň slúži aj ako brzdič. Brzdič pomáha pracovníkovi pri zmene polohy tým, že sa brzdič zablokuje pod vplyvom statickej alebo dynamickej záťaže a pracovníka istí v danej polohe. Zariadenie má zvyčajne zabudovaný aj tlmič nárazu, ktorý znižuje silu nárazu pri páde a zabraňuje zraneniam pracovníka.

Výhody

Nevýhody

Okamžité tlmenie pádu

Iba vertikálne istenie (neplatí pre
tlmič pádu CAMALEON)

Dĺžka pohybu 30 m a viac

Pri použití s dlhším lanom môže
prekážať pri práci

Nižšia cena

 

Nižšie náklady na revízie – vizuálne

 

Samonavíjací tlmič pádu

Toto zariadenie na zachytenie pádu zabezpečuje maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri práci. Je skonštruované tak, aby odolalo najťažším podmienkam a zabezpečilo bezpečnosť pracovníkov za každých okolností. Samonavíjací zachytávač pádu pozostáva z vysoko odolného krytu, ktorý obsahuje navijak, na ktorom je navinuté oceľové lano s tlmičom pádu alebo textilný popruh s tlmičom pádu. Lano alebo popruh sa automaticky stiahne tak, aby bolo napnuté a neprekážalo pracovníkom pri pohybe. To umožňuje pracovníkom pohybovať sa a vykonávať svoje úlohy bez akýchkoľvek prekážok alebo bariér. Tento samonavíjací zachytávač pádu má jednoduché použitie, jednoducho ho pripevnite k bezpečnostnému postroju alebo opasku a môžete pracovať v bezpečí.

Výhody

Nevýhody

Okamžité tlmenie pádu

Vyššie náklady pri kúpe

Dĺžka pohybu až 60 m

Vyššie náklady na mechanické revízie

Neobmedzuje pri práci

U väčšiny je kotvenie možné iba nad hlavou

Vhodné pre pravidelné práce na jednom mieste

Pri niektorých zariadeniach vyššia váha

Ako vybrať správny zachytávač pádu?

Výber správneho zachytávača pádu je pri práci vo výške veľmi dôležitý, preto musíte pri výbere zohľadniť viacero faktorov:

Podľa typu vykonávanej práce

Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť pri výbere zachytávača pádu, je typ vykonávanej práce. Rôzne typy zachytávačov pádu sú určené na rôzne aplikácie, napríklad na vertikálne alebo horizontálne použitie, a niektoré sú na určité úlohy vhodnejšie ako iné. Je nevyhnutné vybrať si zachytávač pádu, ktorý je špeciálne navrhnutý pre danú prácu, aby sa zabezpečila maximálna úroveň ochrany a účinnosť v prípade pádu.

Kvalita výrobku

Ďalším rozhodujúcim faktorom, ktorý je potrebné zvážiť pri výbere zachytávača pádu, je kvalita výrobku. Nie všetky zachytávače pádu sú rovnaké a niektoré môžu byť menej kvalitné alebo nemusia spĺňať priemyselné normy. Výber renomovanej značky a zabezpečenie toho, aby výrobok spĺňal potrebné bezpečnostné normy, je nevyhnutný na zaistenie bezpečnosti pracovníkov.

Kompatibilita s iným bezpečnostným vybavením

Okrem toho je dôležité vybrať si zachytávač pádu, ktorý je kompatibilný s ostatnými používanými bezpečnostnými zariadeniami, ako sú postroje a kotviace body. Zachytávač pádu by mal byť kompatibilný s ostatným používaným vybavením, aby sa zabezpečila maximálna úroveň ochrany a účinnosť v prípade pádu.

Jednoduchosť používania

Nakoniec je nevyhnutné vybrať si zachytávač pádu, ktorý sa ľahko používa a pohodlne nosí. Pracovníci budú s väčšou pravdepodobnosťou používať zachytávač pádu, ktorý je pohodlný a ľahko sa používa, čo môže pomôcť zabezpečiť, aby boli vždy primerane chránení.

Prečo je potrebné zvoliť správny zachytávač pádu?

Aby ste zabránili pádu

Je potrebné vziať do úvahy priestor medzi nohami užívateľa a najbližšou prekážkou, ale tiež zvážiť, kde by mal byť ukotvený systém ochrany proti pádu.

Zachytenie pádu

Zdroj: deltaplus.eu

Obmedzte dopad prenášaný na užívateľa

Zachytávač pádu môže obmedziť náraz prenášaný na používateľa. Pri páde z výšky môže náraz spôsobiť značné poškodenie vášho tela. Maximálna hranica tolerancie pre ľudské telo je 6 kN a čokoľvek nad túto hodnotu môže spôsobiť nezvratné poškodenie, dokonca aj smrť. Výber zariadenia na zachytenie pádu, ktoré je navrhnuté tak, aby obmedzilo náraz prenášaný na používateľa, môže zabrániť vážnym zraneniam alebo vám dokonca zachrániť život.

6kN: Maximálna hranica tolerancie pre ľudské telo

10kN: Nezvratné poškodenie smrť

Pád z výšky

Zdroj: deltaplus.eu

Okrem výberu správneho zachytávača pádu je dôležité zabezpečiť aj jeho správnu inštaláciu a údržbu. Záchytný systém proti pádu, ktorý nie je správne nainštalovaný alebo nie je správne udržiavaný, môže zlyhať, čím sa pracovník vystavuje riziku vážneho zranenia alebo smrti. Pred použitím je nutné vykonať vizuálnu kontrolu zariadenia a uistiť sa, že nie je poškodené.