Výber správnych ochranných okuliarov, ako na to?
Výber vhodnej ochrany zraku vyžaduje podrobnú analýzu rizík na pracovisku a nebezpečenstiev, nechajte si poradiť s výberom od odborníkov.

Definícia ochrany zraku

Ochranné okuliare chránia zrak pred škodlivými vplyvmi, ako je napríklad silné svetlo, UV žiarenie, rozstrekujúce kvapaliny, prach, triesky alebo poveternostné podmienky. Ochranné okuliare majú obvykle podobu okuliarov s jedným alebo dvoma zorníkmi, ktoré držia na mieste stráničky, ktoré vedú za uši, alebo uzavretých okuliarov, ktoré poskytujú dodatočnú ochranu proti nárazom s vysokou energiou, rozstrekujúcim kvapalinám alebo prachu vďaka utesneniu po celom obvode. Tieto okuliare drží na mieste upraviteľná náhlavná páska.

Pre výber a použitie vhodných ochranných okuliarov je potrebné analyzovať všetky riziká na pracovisku, ktoré sa na ňom vyskytujú. Je nutné dodržiavať právne predpisy a nariadenia.

Výber správnych ochranných okuliarov

Pri výbere správnych ochranných okuliarov hrajú dôležitú úlohu ponúkaná úroveň ochrany, dizajn, tvar, štýl a pohodlie. Nie všetky ochranné okuliare sú rovnaké, ich tvary sa značne líšia a preto sú pre zaistenie najlepšieho usadenia na hlave a úrovne ochrany sú dôležité tvar a veľkosť okuliarov. V ponuke jednotlivých distribútorov sú rôzne modely, ktoré zohľadňujú rôzne veľkosti hlavy a rysy tváre. Jednoznačne je zásadné vyskúšať rôzne štýly ochranných okuliarov, aby sa dobre a pohodlne nosili a zaisťovali stanovenú úroveň ochrany pred rizikami na pracovisku. Pri výbere ochranných okuliarov je dôležité vziať do úvahy pracovníkov nosiacich dioptrické okuliare.

Typy nebezpečenstiev na pracovisku

Pri identifikácii nebezpečenstiev je dôležité vziať do úvahy typ nebezpečia, rozsah, dĺžku pôsobenia, pravdepodobnosť a závažnosť možnej mimoriadnej udalosti, ktorým je pracovník vystavený a rozlišovať medzi nimi. Medzi potencionálne nebezpečenstvá patria mechanické nebezpečenstvá, nebezpečenstvá optického žiarenia a rozstrekovania kvapalín, tepelné, biologické a elektrické nebezpečenstvá. V mnohých prípadoch sa môže v ľubovoľnom okamihu vyskytovať niekoľko nebezpečenstiev, ako napríklad pri zváraní je to nebezpečenstvo optického žiarenia, mechanické a tepelné nebezpečenstvo. V prípade použitia, keď môžu pod vysokým tlakom uniknúť kvapaliny alebo plyny, je to mechanické, chemické aj tepelné nebezpečenstvo.

Mechanické nebezpečenstvá: Cudzie predmety, ako sú prach a pevné látky (úlomky či zrnká), ktoré sa môžu dostať do oka.

Nebezpečenstvo optického žiarenia: Ultrafialové, viditeľné a infračervené žiarenie vo forme oslnenia, ultrafialovým svetlom, ožiarením alebo tepelné nebezpečenstvá.

Chemické nebezpečenstvá: Pevné, kvapalné alebo plynné látky, ako sú para, hmla a dym, a ďalej taktiež kyseliny a luhy.

Tepelné nebezpečenstvá: Teplo prenášané pevnými látkami, kvapalinami, plynmi alebo infračerveným žiarením a aj extrémny chlad.

Biologické nebezpečenstvá: Baktérie a vírusy, ktoré môžu preniknúť do tela očami a spôsobiť infekcie.

Elektrické nebezpečenstvá: Elektrické oblúky spôsobené skratmi napríklad pri práci v elektrárňach.

Optické žiarenie

Optické žiarenie sa delí na tri oblasti:

 1. UV žiarenie 100 – 380 nm (UV = ultrafialové, krátkovlnné, neviditeľné s vysokou energiou)
  • Solárium
  • Slnko
  • Fluorescencia
 2. VIS žiarenie 380 – 780 nm (VIS = viditeľné)
  • Spektrálne farby
 3. IR žiarenie 780 nm – 1 mm (IR = infračervené , dlhovlnne, neviditeľné)
  • Tepelne žiarenie
  • Tepelne žiarovky
  • Zváranie

Optická čírosť a životnosť

Optická kvalita je kľúčom k výberu správnych ochranných okuliarov. Norma EN 166 rozlišuje medzi troma triedami:

 • Trieda 1: ± 0,06 dioptrií
 • Trieda 2: ± 0,12 dioptrií
 • Trieda 3: ± 0,25 dioptrií

Čistenie

Odporúčania pre čistenie ochranných okuliarov

 • Ak je to možné, zmyte hrubé nečistoty pod tečúcou vodou.
 • Vyčistite zorníky pomocou čistiaceho spreja a obrúskov alebo vlhčených čistiacich obrúskov.
 • Je možné použiť bežné dostupné dezinfekčné prostriedky vo forme sprejov alebo obrúskov. Neponárajte okuliare do dezinfekčného prostriedku!
 • Ak okuliare nepoužívate, uchovávajte ich v puzdre.


Typy ochranných okuliarov

Ochranné okuliare so stráničkami

Klasický štýl ochranných okuliarov má obvykle podobu okuliarov s jedným alebo dvoma zorníkmi. Dobre padnúce okuliare so stráničkami zaistia bezpečne a pohodlne usadenie na hlave a chránia pred bežnými nebezpečenstvami.

Okuliare cez okuliare

Ochranné okuliare, ktoré je možné nosiť cez dioptrické okuliare a ktoré často nosia aj návštevy na pracoviskách. Vhodné na krátkodobé používanie.

Uzavreté okuliare

Ochranné okuliare s utesnením po celom obvode a náhlavovou páskou chránia pred zvýšenými mechanickými nebezpečenstvami a nebezpečenstvami spôsobenými rozstrekujúcimi kvapalinami. V závislosti od tvaru je možné niektoré modely nosiť cez dioptrické okuliare.

Štíty

Zakrývajú celú tvár a ich hlavným účelom je chrániť pred mechanickými nebezpečenstvami a nebezpečenstvami spôsobenými rozstrekujúcimi kvapalinami. V prípade niektorých modelov je možne pod štítom nosiť uzavreté okuliare, čím sa zvyšuje ochrana pred rozstrekujúcimi kvapalinami.

Dioptrické ochranné okuliare

Ochranne okuliare so stráničkami ktoré majú zorniky upravené na mieru pre používateľa.