Ako správne vybrať pracovné odevy pre pracovníkov, vašich zamestnancov?
Existuje veľa aspektov, ktoré je potrebné pri výbere pracovných odevov zvážiť. Pracovný odev by mal vyhovovať predpísaným zásadám riadenia rizík v oblasti bezpečnosti a pre pracovníka by mal byť pohodlný.

Aby sme Vám pomohli pri výbere pracovných odevov a zároveň zabezpečili splnenie vysokej úrovne bezpečnosti na pracovisku a hygieny, analyzovali sme pre Vás osem dôležitých faktorov, ktoré je potrebné pri výbere pracovných odevov zvážiť:

1. Úroveň rizika

Ako prvé je nutné určiť úroveň bezpečnostného rizika vo výrobnej či obchodnej oblasti, následně zvolíte rozsah pracovných odevov. Všeobecne platí, že čím vyššie je riziko, tým prísnejšie sú nároky na pracovný odev.

2. Ochranná funkcia odevu

Pracovný odev by mal zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi a predvídateľnými nebezpečenstvami na pracovisku, odev sám nesmie zvyšovať riziko spôsobenia pracovného úrazu.

3. Pracovné prostredie

Pracovný odev má zásadný vplyv na pracovné pohodlie, a preto by mal zamestnancom poskytovať komfort a slobodu pohybu. To znamená, že pri výbere pracovných odevov zohladňujeme aj pracovné prostredie, napríklad vo výrobnej oblasti s vysokou teplotou by mal byť odev z odľahčených materiálov. Ak je vo výrobnej oblasti naopak chladno (napr. chladiarenské a mraziarenské priestory) je potrebné do kolekcie zaradiť tiež teplejšie odevy a podobne.

4. Zmena pracovného prostredia

V prípade zmeny nebezpečenstva najmä v dôsledku zmeny technológie, organizácie práce, zmeny pracovných podmienok alebo sú dostupné účinnejšie osobné ochranné pracovné prostriedky je potrebné analyzovať zmenu a zvoliť správny pracovný odev.

5. Prispôsobenie odevov

Pracovný odev by mal byť čo najviac personalizovaný každému zamestnancovi a nemal by mu brániť v pracovnej činnosti. Je preto vhodné zvážiť špeciálnu úpravu odevu, napríklad skrátenie nohavíc. Zvažujeme, či je postačujúca štandardná unisex kolekcia jednotná pre mužov aj ženy, alebo či je vhodnejšií pracovný odev pre ženy/mužov. 

6. Posilnenie firemnej značky a umiestnenie loga na odeve

Na odev je možné pridať logo spoločnosti bez toho, aby tým bola ohrozená bezpečnosť pracovníka, ideálne je trvalé umiestnenie loga tak, aby bolo súčasťou odevu a zostalo nemenné po celú dobu životnosti odevu.

7. Zaistenie čistoty odevu

Ďalším kľúčovým bodom týkajúcim sa pracovného odevu je zabezpečenie hygieny a čistoty odevu. Čím vyššia je úroveň rizika kontaminácie, tým dôležitejšia je čistota. Súčasťou riešenia pracovných odevov je aj spôsob ich údržby. Je niekoľko možností: povinnosť zamestnanca prať si odev sám, firemná práčovňa alebo využitie externého dodávateľa a servisu pracovných odevov.

8. Sezónnosť a fluktuácia zamestnancov

V niektorých odvetviach je vysoká fluktuácia zamestnancov alebo je sezónna výroba ovplyvnená maximálnou prevádzkou, čo znamená kolísavý počet zamestnancov, ktorí potrebujú byť oblečení včas a v správnych veľkostiach. Platí pravidlo, že čím vyššia je fluktuácia zamestnancov a potreba dostupnosti pracovných odevov v obdobiach maximálnej prevádzky, tým menej zložitá by mala byť kolekcia pracovných odevov. To znamená menšie odlišnosti medzi odevmi použitím jednotných odevov, ktoré možno využiť pre viac pracovných pozícií.

Dlhodobá stratégia v oblasti správneho výberu pracovného odevu Vám pomôže systematizovať kontrolu a zefektívniť riadenie bezpečnosti a hygieny, podporí dobrú povesť Vašej značky.