Ochrana dýchania v štyroch krokoch - respirátory na jedno použitie
V prehľadnom článku vám vysvetlíme, ako si správne vybrať a nasadiť respirátor, aby ste boli chránení a zároveň v pohodlí.

Význam správneho nasadenia

Časticové respirátory a opakovane použiteľné masky sú najúčinnejšie, keď tesnenie respirátora dobre prilieha k tvári. V okamihu narušenia tohto utesnenia sa naruší aj ochrana, pretože kontaminovaný vzduch môže prechádzať medzerami.

Dávajte si pozor na:

 • Uistite sa, že máte správnu veľkosť opakovane použiteľnej masky, že ju máte správne nasadenú na tvári a že nedochádza k prieniku kontaminovaného vzduchu.
 • Horný remienok má byť nasadený na temene hlavy. Remienok nesmie byť prekrútený.
 • Respirátor je potrebné správne umiestniť na tvár a na hlavu.
 • Dolný remienok umiestnite pod uši. Remienok nesmie byť prekrútený.
 • Je potrebné zabezpečiť, aby boli s Vaším respirátorom kompatibilné aj ďalšie ochranné prostriedky a aby nebránili jeho správnemu nasadeniu. Napríklad remienky musia byť vždy umiestnené pod ochrannými okuliarmi a pokrývkou hlavy.
 • Pred nasadením respirátora sa uistite, že máte hladko oholenú tvár.
 • Respirátory by sa nemali nosiť na tvári so strniskom, bradou alebo fúzmi v oblasti tesnenia, pretože môžu brániť dobrému priliehaniu k tvári.
 • V prípade skladacích respirátorov zaistite, aby boli panely úplne rozložené.
 • Nosovú sponu vytvarujte podľa tvaru nosa a líc, aby ste zaistili riadne utesnenie. Nosovú sponu vytvarujte obomi rukami podľa koreňa nosa, aby ste zaistili dobré nasadenie a pevné utesnenie. Nosovú sponu nestláčajte iba jednou rukou, pretože sa vám nemusí podariť správne ju utesniť.

Kontrola správneho nasadenia 

 • Vždy pri nasadení respirátora a pred použitím skontrolujte jeho správne nasadenie.
 • Zakryte prednú časť respirátora oboma rukami a dávajte pritom pozor, aby ste nenarušili jeho tesnenie.
 • Respirátor bez ventilu – prudko vydýchnite, Respirátor s ventilom – prudko sa nadýchnite. Ak vzduch uniká okolo nosa, upravte nosovú sponu, aby ste zabránili úniku.
 • Ak vzduch uniká na okrajoch respirátora, znovu upravte postranné remienky alebo upravte pnutie, aby ste zabránili úniku.

Zopakujte kontrolu správneho nasadenia

 • Ak sa vám respirátor nepodarí správne nasadiť, nevstupujte do nebezpečného priestoru a vyhľadajte svojho nadriadeného.

4-kroková metóda

1. Identifikácia rizík a kontaminantov

Upozornenie: Táto tabuľka uvádza len základné informácie. Nemala by slúžiť ako jediný zdroj pri výbere respirátora. Podrobnosti týkajúce sa funkčných vlastností a obmedzení sú uvedené na obale respirátora a v návode na použitie pre používateľov. Pred použitím ktoréhokoľvek z týchto respirátorov si používateľ musí prečítať návod na použitie daného výrobku a musí mu porozumieť. Zároveň je povinný dodržiavať legislatívu príslušnej krajiny. Upozorňujeme, že uvedené typy použitia poukazujú na niektoré z rizík, ktoré môžu prichádzať do úvahy. Výber najvhodnejších respiračných ochranných prostriedkov (ROP) závisí od konkrétnej situácie a vždy ho vykonáva výhradne spôsobilý pracovník oboznámený so skutočnými pracovnými podmienkami a obmedzeniami respiračných ochranných prostriedkov.

2. Hodnotenie rizika

Nominálny ochranný faktor (NPF): Teoretická úroveň ochrany respirátora založená na údajoch z meraní funkčných vlastností vykonávaných v laboratóriu.

3. Výber správneho respirátora

Po zvolení potrebného ochranného faktora môžete zvážiť, či potrebujete respirátor šálkovitého tvaru alebo skladací respirátor, či má mať remienky s prackou a či má mať ventil alebo nie.

3M™ Respirátory šálkovitého tvaru

 • Vypuklý tvar, nosová spona a v prevedení s dvomi remienkami
 • Jednoduché nasadenie
 • Trvanlivý materiál, kryt odolný voči náhodnému pádu

3M™ Respirátory s remienkami vybavenými prackou

 • Robustné a odolné prevedenie poskytuje možnosť použitia na viacerých zmenách a zaisťuje pocit bezpečia
 • Nastaviteľné prešívané remienky na upevnenie na hlavu
 • Mäkké vnútorné utesnenie tváre zaisťuje pohodlné používanie

3M™ Skladacie respirátory

 • Ultra mäkké, ohybné a pohodlné nasadenie vďaka prevedeniu s väčším počtom panelov
 • Rad Comfort – iba Flat Fold: Jednotlivo zabalené, skladacie prevedenie bráni kontaminácii pred použitím a umožňuje jednoduché skladovanie

3M™ Cool Flow™ Ventil

 • Účinné odvádzanie nahromadeného tepla zabezpečuje ochladzovanie
  a pohodlnejšie používanie
 • Zabezpečuje dlhšiu životnosť pri nepretržitom používaní
 • Znižuje riziko zahmlievania ochranných okuliarov a ochrany zraku

4. Nacvičte si správne nasadenie a použitie

Správne používanie a vhodná údržba osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) významným spôsobom prispievajú k tomu, aby zabezpečovali účinnú ochranu.

Dôležitosť priliehania

Jednorazové respirátory sú účinné len vtedy, ak okraje respirátora dobre priliehajú k tvári. Hneď, ako sa tesnenie naruší, ochrana stráca účinnosť, keďže kontaminovaný vzduch môže vnikať dnu cez medzery.

Dôležitosť pohodlia

Ak chcete, aby vás respirátor ochránil, musíte ho nosiť po celý čas expozície. Uistite sa, že ste si vybrali respirátor, ktorý môžete nosiť pohodlne počas celej zmeny.

Pohodlie pre tvár a hlavu

Okraj respirátora musí byť ohybný a dostatočne veľký, aby zakryl nos, ústa a bradu a súčasne nespôsoboval neprimeraný tlak. Materiál remienka na upevnenie na hlavu zaisťuje dostatočne rovnomerné napätie po celej hlave a pohodlné a bezpečné nasadenie pre rôzne veľkosti hlavy.

Pohodlie pokožky

Na dotyk jemný a mäkký vnútorný materiál respirátora zaisťuje komfort pre vašu pokožku, a to najmä pri dlhodobom používaní. Mäkké vnútorné tesnenie tváre a vnútorná pena na nos, ktorá absorbuje pot, poskytujú ešte väčšie pohodlie. Drsné alebo tvrdé materiály s vysokou teplotou vnútri respirátora môžu vyvolávať svrbenie a nepríjemné pocity.

Ochladzovanie

Účinný výdychový ventil minimalizuje akumuláciu tepla najmä pri práci v horúcom a vlhkom prostredí.

Ľahké dýchanie

Účinný výdychový ventil a vysoko účinný filtračný materiál, ktorý pri dýchaní kladie nízky odpor, vám pomôžu pohodlne dýchať.

Nízka hmotnosť

Využite výhody technologických inovácií a vyberte si respirátor s nízkou hmotnosťou na zaistenie optimálneho pohodlia.

Kompatibilita s inými OOPP

Uistite sa, že je zvolený respirátor kompatibilný s inými OOPP, ktoré potrebujete pri výkone svojej práce, ako je napr. ochrana zraku a sluchu.