Mýty o respirátoroch FFP2: Dezinfekcia a sterilizovanie
Nosenie respirátorov je v súčasnosti nutnosťou. A keďže dlhým nosením strácajú na účinnosti, je nutnosťou aj ich pravidelná výmena. Kvôli ich nedostatku na začiatku pandémie sa začali najmä internetom šíriť “zaručené informácie” o dezinfikovaní a sterilizovaní respirátorov. Nie sú pravdivé.

Respirátory sa vyrábajú v troch ochranných triedach (označenia N95 a KN95 sú podľa Amerického Národného inštitútu, resp. čínskych noriem). FFP1 sú skôr vhodné do prašného pracovného prostredia, pretože nedokážu zachytiť vírusy. FFP2 chránia dýchaciu sústavu človeka pred škodlivými časticami. Okrem prevencie pred ochorením Covid-19 sa preto využívajú napríklad v poľnohospodárstve pri práci s pesticídmi. FFP3 predstavujú najvyššiu ochranu dýchacieho ústrojenstva. Sem patria aj respirátory s výdychovým ventilom, ktoré ale pred vírusom chránia iba nositeľa, nie jeho okolie.

Kedy nie je respirátor na opakované použitie výmysel?

Respirátory sa však delia aj na jednorazové (u nás majú prevažné zastúpenie) a na opätovne použiteľné (sú minimálne zastúpené). Spôsob použitia stanovuje priamo výrobca a pre používateľa je povinný. Toto je dôležité spomenúť, pretože si to odporuje s návodmi a „overenými trikmi“, ktoré sa prezentujú na internete.

  1. Označenie NR (non reusable) - napríklad FFP2 NR = respirátor na jednorazové použitie, vo všeobecnosti stanovené pre dobu trvania 8 hodinovej pracovnej zmeny. Pri jeho nosení je potrebné zohľadniť prostredie, výskyt ľudí či starostlivosť oň (pri zložení/nasadzovaní). V interiéri, navyše s veľkým počtom osôb, totiž môže byť jeho účinnosť kratšia.
  2. Označenie R (reusable) – napríklad FFP2 R = možnosť opätovného použitia, ktorá sa týka respirátorov vyrobených z materiálov odolných voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Tu však platia výhradne postupy deklarované výrobcom respirátora, v opačnom prípade výrobok stráca svoje vlastnosti.

Dobre vedieť: Podľa technickej normy EN 149 + A1 výrobca definuje časové ohraničenie použitia danej tvárovej masky. Ak sa však v respirátore dýcha ťažšie, je zašpinený, kontaminovaný alebo nejakým spôsobom poškodený, je nutné ho vymeniť, bez ohľadu na dĺžku či krátkosť používania.

Prečo sa neodporúča dezinfekcia FFP2 respirátorov?

Respirátor slúži ako jednorazová pomôcka (ak výrobca neuvádza inak). Po zložení z tváre sa na jeho povrchu môžu množiť baktérie a pri nadmernom používaní sa znižuje jeho filtračná účinnosť. Tá sa znižuje i vtedy, keď respirátor navlhne, znečistí sa telesnými tekutinami alebo pri činnostiach, pri ktorých vzniká aerosól.

Dezinfekčné prostriedky síce zneškodnia vírusy, ale spolu s nimi aj účinnosť respirátorov. Záleží totiž nielen na dezinfekcii, ale aj na predmete či materiáli, na ktorý sa aplikuje. Ochrannú pomôcku bez špeciálneho materiálu, nanovrstvy, ktorou bežné FFP2 respirátory nedisponujú, dezinfekciou úplne znehodnotíte.

Ani to mnohých neodradilo a skúšali sterilizáciu vyváraním vo vode a následným sušením respirátora v rúre alebo mikrovlnke. Vystavenie nadmerným teplotám poškodzuje plastové súčasti respirátora a v mikrovlnnej rúre dokonca hrozí riziko vzplanutia (respirátor obsahuje kovové časti). Úrad verejného zdravotníctva na svojich oficiálnych stránkach reagoval na dezinfikovanie a sterilizáciu respirátorov, vrátane použitia žiarenia a prízvukoval, že ich životnosť je následne nulová. Jednu výnimku opakovaného použitia však uviedol.

Existuje spôsob, ako dezinfikovať respirátor

Správne skladovanie respirátora v kombinácii s dočasným časovým rozostupom medzi použitiami je jediným riešením podloženým výskumami. I výnimka skladovania má jedno veľké ALE. Celkový čas nosenia respirátora nesmie presiahnuť 8 hodín. Napríklad, ak ste nový respirátor mali iba hodinu (a nemáte vedomosť o bezprostrednej blízkosti s pozitívnou osobou na Covid-19), opatrne ho iba za pomoci gumičiek zložte z tváre a dajte do čistej priedušnej nádoby alebo obalu, napríklad papierového vrecka.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporúča medzi opätovným použitím neznečisteného a suchého respirátora vyčkať 3 až 5 dní. Skladovacie nádoby je potrebné buď pravidelne dezinfikovať, alebo likvidovať. Vtedy je riziko kontaminácie minimalizované.

Možnosť dekontaminácie a opakovaného použitia respirátorov skúmalo aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Vyskúšali rôzne metódy dekontaminácie/sterilizácie (ožarovanie, dezinfekčné roztoky, inkubácia vlhkým i suchým teplom a i.), no výsledky boli neuspokojivé kvôli fyzickej deformácii respirátora alebo zhoršenia filtračnej výkonnosti. Za vhodné riešenie bolo označené iba už spomínané správne skladovanie s niekoľkodňovým odstupom použitia.

Ako dlho vydrží respirátor v exteriérových podmienkach?

Aby certifikované respirátory správne fungovali, musia dobre priliehať k tvári. Keďže naďalej pribúdajú pozitívne prípady na ochorenie Covid-19, ich efektívne nosenie je dôležité ako v interiéri, tak v exteriéri. Maximálna možná doba použitia FFP2 je pritom rovnaká v oboch podmienkach.

Aj počas lockdownu sa v obchodoch zhromažďuje mnoho ľudí, častokrát s nedodržaním odporúčaného odstupu. Respirátory preto neplnia iba funkciu nutného prekrytia dýchacích ciest, ale skutočnej ochrany zdravia. V exteriéri sme menej ostražití. Jednak správnemu nasadeniu ochrannej masky nevenujeme takú pozornosť, alebo nosíme respirátor, ktorý by už nemal byť opätovne použitý.

Práve počas dovolenkových aktivít vonku, napríklad na lyžovačke, kedy sme uvoľnenejší, v lepšej nálade s pocitom falošnej izolácie od „sveta vírusu“, je nevyhnutné rešpektovať nariadenia a nezabúdať na dôležitosť ochrany zdravia.

FFP2 a dezinfekcia ochrannej masky pri práci

Pandémia spôsobila, že dýchacie orgány si automaticky chránime rúškami či respirátormi. Pred výskytom vírusu SARS-CoV-2 sa respirátory a ochranné masky používali z dôvodu iných neviditeľných nepriateľov pre dýchacie cesty – prachu a toxických látok. Tí aj naďalej zostávajú rovnakou hrozbou pre ľudí pracujúcich v stavebníctve, spracovateľskom priemysle, poľnohospodárstve a podobne.

Plyny, prchavé látky ako toluén, výpary pri aplikácii lepidiel, prach a pevné častice vznikajúce pri práci s drevom či kameňom, dym sprevádzajúci spracovanie kovov, mikrovlákna v podobe sklenej vaty alebo karcinogénne látky uvoľňujúce sa pri demolácii budov – príkladov, prečo je ochrana dýchacieho systému dôležitá, je viac. A neoplatí sa ich podceňovať. Naopak, niekedy nestačia ani respirátory, ale je potrebné použiť ochranné polomasky a celotvárové masky.

Bez ohľadu na to, pre ktorú ochrannú pomôcku dýchacích ciest sa rozhodnete, rešpektovanie pokynov výrobcu je určujúce. Skúšať, koľko vydrží respirátor a experimentovať s dezinfekciou jednorazových respirátorov, je hazard so zdravím. Pracovné využitie a prevencia pred ochorením Covid-19 majú totiž spoločného menovateľa - správne vybavenie v kombinácii s dodržiavaním stanovených pokynov a preventívnych opatrení.