Všetko o bezpečnostných postrojoch určených na ochranu pri výškových prácach
Bezpečnostné postroje sú dôležitou súčasťou vybavenia pre všetkých, ktorí pracujú v akejkoľvek výške alebo hĺbke. Veľa pracovníkov si však myslí, že bezpečnostné postroje im budú pri práci prekážať. Bez ohľadu na to, aký nepríjemný môže byť postroj, pri práci vo výške by ho zamestnanci mali nosiť vždy, aj pri krátkodobých výškových prácach, ako napríklad výstup po rebríku, ktorý je dostatočne vysoký na to, aby bol pracovník vystavený riziku. Za zabezpečenie ochrany proti pádu je zodpovedný zamestnávateľ a pracovníci by mali vždy dodržiavať bezpečnostné pokyny. V článku preto zdôrazníme dôležitosť týchto bezpečnostných postrojov a pomôžeme vám vybrať vhodné produkty na ochranu vo výške.

Význam bezpečnostných postrojov

Bezpečnostné postroje sú nevyhnutné pre každého, kto pracuje vo výške, pretože chránia pracovníka pred pádom a minimalizujú riziko vážneho zranenia alebo smrti. Pády z výšky sú jednou z hlavných príčin úrazov a smrteľných úrazov na pracovisku a bezpečnostný postroj je hlavným prostriedkom na prevenciu pádov. Nosenie bezpečnostného postroja tiež pomáha zabezpečiť, aby pracovníci zostali pripútaní k bezpečne ukotvenému bodu, čo je nevyhnutné na udržanie rovnováhy a stability pri práci vo výške. Okrem toho môžu bezpečnostné postroje poskytnúť dodatočnú oporu pracovníkom, ktorí musia šplhať alebo pracovať v nepohodlných alebo nestabilných polohách.

Bezpečnostné postroje proti pádu sú často navrhnuté tak, aby čo najlepšie vyhovovali špecifickým prácam vo výškach alebo situáciám ochrany proti pádu. Každý bezpečnostný postroj musí mať bod uchytenia na pripojenie k základnému systému zachytenia pádu a k stabilnému objektu.

Všetky postroje spadajú pod normu EN361 : 2018 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky - individuálne systémy ochrany proti pádom. EN361 je európska norma, ktorá stanovuje požiadavky na bezpečnostné postroje pre výškové práce. Podľa normy EN361 by mali byť bezpečnostné postroje navrhnuté tak, aby minimalizovali riziko pádu a chránili používateľa pred zranením v prípade pádu. Norma stanovuje požiadavky na materiály a konštrukciu postrojov ako aj na ich testovanie a certifikáciu.

Typy bezpečnostných postrojov

Pri výbere bezpečnostného postroja je dôležité vybrať model, ktorý je vhodný pre konkrétnu pracovnú situáciu a potreby používateľa. Existuje 5 typov bezpečnostných postrojov podľa bodu uchytenia:

  • Bezpečnostný postroj s 1 bodom uchytenia

Tento bezpečnostný postroj je základný a je vhodný pre práce na miestach, kde sa dá pracovať vo vertikálnej polohe a kde neexistuje riziko pádu do strany. Tento typ postroja sa používa napríklad pri práci na stromoch, pri ktorých sa dá pracovať v jednej vertikálnej rovine. Postroj má jeden bod uchytenia (chrbtový), 2 nastaviteľné spony a 2 nastaviteľné spony po bokoch. Tieto postroje sú veľmi jednoduché na použitie a majú minimálny počet kotviacich bodov, čo znamená, že pracovník sa môže rýchlo a jednoducho uchytiť a odchytiť. Sú zvyčajne veľmi ľahké, čo znamená, že pracovník ich môže ľahko nosiť a pohybovať sa v nich a sú zvyčajne lacnejšie ako iné typy postrojov.

  • Bezpečnostné postroje s 2 bodmi uchytenia

Tieto bezpečnostné postroje majú už dva body uchytenia a to chrbtový a prsný. Druhý bod uchytenia na hrudníku poskytuje ďalšiu ochranu a stabilitu pri práci v nebezpečných situáciách, ako napríklad pri práci na strechách alebo pri práci v rôznych polohách. Taktiež svojou konštrukciou patria medzi jednoduchšie postroje.

  • Bezpečnostný postroj s 3 bodmi uchytenia

Tento bezpečnostný postroj má 3 body uchytenia a to chrbtový a dva prsné, čo poskytuje zvýšenú stabilitu a oporu pre pracovníkov. Rovnomernejšie rozdeľuje záťaž na celé telo a znižuje tak tlak na jeden bod. Vďaka tomu môže byť pre pracovníkov pohodlnejší a je vhodnejší na dlhší čas.

  • Bezpečnostné postroje so 4 bodmi uchytenia

Tieto bezpečnostné postroje majú 4 body uchytenia a to chrbtový, prsný a dva body uchytenia na boku. Tento typ postroja poskytuje ešte väčšiu stabilitu a oporu pre pracovníkov, ktorí pracujú vo výškach alebo v iných nebezpečných prostrediach. Okrem toho sú vybavené opaskom, ktorý slúži na udržiavanie pracovnej polohy so širokou termo-podporou chrbta.

  • Bezpečnostné postroje s 5 bodmi uchytenia

Tieto bezpečnostné postroje majú 5 bodov uchytenia a to chrbtový, dva prsné a dva body uchytenia na boku. Súčasťou je taktiež opasok na udržiavanie pracovnej polohy. Bezpečnostný postroj na prácu vo výškach s piatimi upevňovacími bodmi je menej bežný a zvyčajne sa používa pri špecializovaných prácach, ktoré vyžadujú maximálnu bezpečnosť a ochranu pracovníkov. Piaty upevňovací bod tohto typu postroja je zvyčajne umiestnený na hrudníku alebo hrudnej kosti a poskytuje dodatočnú oporu a stabilitu.

Ako správne obliecť postroj?

Bezpečnostný postroj má popruhy, ktoré obopínajú ramená, trup a nohy, aby sa sila pádu rovnomerne rozložila na celé telo. Bez ohľadu na typ postroja je dôležité správne ho nasadiť, aby sa zabezpečila jeho účinnosť, a tým aj maximálna ochrana. Tu sú kroky na správne nasadenie postroja:

  • Uistite sa, že máte správnu veľkosť: Najprv sa uistite, že postroj má tú správnu veľkosť pre vás. Ak je príliš malý alebo príliš veľký, nemusí správne sedieť a v prípade pádu by mohol zlyhať.
  • Skontrolujte postroj: Pred nasadením postroja skontrolujte, či nie je poškodený, napríklad či nemá roztrhnuté popruhy alebo zlomené pracky. Ak si všimnete akékoľvek problémy, postroj nepoužívajte a oznámte to svojmu nadriadenému.
  • Nadsaďte postroj: Postroj si nasadíte tak, že najskôr prevlečiete stehenné popruhy cez nohy a následne prestrčíte ruky cez ramenné popruhy pričom chrbtový bod uchytenia sa musí nachádzať v strede vášho chrbta
  • Nastavte postroj: Po zapnutí postroja nastavte popruhy tak, aby bezpečne sedeli. Ramenné popruhy by mali byť dostatočne napnuté, aby zabránili posúvaniu postroja nahor, ale nie natoľko, aby obmedzovali pohyb. Postroj by mal tesne priliehať k vášmu telu.
  • Pripevnite zariadenie na zachytenie pádu: Nakoniec pripevnite tlmič pádu na zadnú stranu postroja. Uistite sa, že je bezpečne upevnený.

Dodržiavaním týchto krokov zabezpečíte, že váš postroj bude správne nasadený a že budete pri práci vo výškach dostatočne chránení. Pri používaní nezabudnite vždy dodržiavať bezpečnostné pokyny a predpisy.

Ako správne obliecť postroj

Zdroj: deltaplus.eu

Kotviace body a body na udržanie polohy na postroji

Pred použitím postroja je dôležité vedieť, aký je rozdiel medzi kotviacimi bodmibodmi na udržiavanie pracovnej pozície! Kotviace body a body na udržiavanie pracovnej polohy sú dva dôležité prvky na bezpečnostnom postroji pre výškové práce. Aj keď môžu byť tieto body často umiestnené na rovnakom mieste na postroji, majú odlišné účely a funkcie.

Kotviace body sú určené na upevnenie postroja k pevnej štruktúre, ako je napríklad stĺp alebo kotviaci prvok na streche budovy. Tieto kotviace body sú zvyčajne umiestnené na chrbtovej časti alebo v prednej časti postroja v oblasti hrudníka a sú navrhnuté tak, aby zabezpečili bezpečnosť pri výškových prácach. Pracovníkovi umožňujú spoľahlivo sa upevniť, a tak znižujú riziko pádu.

Kotviace body

Zdroj: deltaplus.eu

Body na udržiavanie pracovnej polohy sú navrhnuté na udržanie pracovníka v správnej pracovnej polohe. Tieto body sú najčastejšie umiestnené na bokoch, v prednej alebo zadnej časti postroja v oblasti pása, aby umožnili pracovníkovi vykonávať práce v rôznych pozíciách a uhloch.

Body na udržanie pracovnej polohy

Zdroj: deltaplus.eu

Body na udržanie pracovnej polohy nikdy neslúžia na zachytenie pádu!

Body na udržanie pracovnej polohy neslúžia na zachytenie pádu

Zdroj: deltaplus.eu

Je dôležité si uvedomiť, že každý typ bodu na postroji má svoje vlastné účely a funkcie. Pri používaní bezpečnostného postroja by mal pracovník presne vedieť, ktoré body sú kotviace a ktoré sú na udržanie pracovnej polohy. Takisto by mal byť trénovaný v správnom používaní každého typu bodu a postroja ako celku, aby sa zabezpečila maximálna bezpečnosť pri výškových prácach.

Berte na vedomie, že bezpečnostné postroje nikdy nefungujú samostatne. K postroju musí byť uchytený zachytávač pádu a ten musí byť uchytený o kotviaci bod. Preto odporúčame pri výbere bezpečnostného postroja zvoliť zostavy určené na výškové práce, ktoré sa skladajú z postroja a zachytávaču pádu. Vyberte si z našej ponuky a zabráňte tak nehodám pri práci vo výške.